Griseo 125 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Aesculaap B.V.
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Aesculaap B.V.
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel

Aard van het middel

Antimycoticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Griseo 125

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Griseofulvine 125 mg

Indicatie(s)

Dermatomycosis veroorzaakt door:

 • Trichophyton mentagrophytes
 • Trichophyton rubrum
 • Trichophyton verrucosum
 • Microsporum adouinii
 • Microsporum canis
 • Microsporum gypseum.

Contra-indicatie(s)

 • candida albicans infecties
 • aspergillosis
 • blastomycosis
 • histo-plasmosis
 • cryptococcosis
 • coccidiomycosis
 • dracht
 • leverfunctiestoornissen

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Niet toedienen tijdens de dracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De werking van griseofulvine wordt geremd door phenylbutazon.

 

Dosering en toedieningsweg(en)

De tabletten dienen oraal toegediend te worden in de volgende dosering:
Honden en katten: 60 mg. griseofulvine per kg lichaamsgewicht per dag,
- bij ontsteking van huid en haar: gedurende min. 4 – 6 weken;
- bij ontsteking van nagels: gedurende min. 3 tot max. 6 maanden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Griseofulvine heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 60 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 bij muizen 10.000 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De werking van griseofulvine wordt geremd door phenylbutazon.
Bij een schimmelinfectie van de huid dient men er rekening mee te houden dat in de regel haren en nagels ook zijn aangedaan.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Belangrijke onverenigbaarheden

Dit product is bestemd voor orale toediening; het is niet bestemd om met andere middelen/substanties gemengd te worden.

Houdbaarheidstermijn

2 jaar

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Beneden 25°C en droog bewaren (niet in de koelkast bewaren of invriezen).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 maart 2002

Overige informatie

Verpakking

PVC/Aluminium blisterverpakking in een kunststof flacon.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 3321

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 12 maart 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek