Imaverol 100 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Elanco Europe Ltd
Lilly House,
Priestley Road,
Basingstoke, RG24 9NL,
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal

Imaverol 100Aard van het middel

Antimycoticum

Benaming van het diergeneesmiddel

Imaverol 100 concentraat voor emulsie voor cutaan gebruik voor honden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Enilconazol 100 mg

Indicatie(s)

Dermatomycosen veroorzaakt door:
Trichophyton verrucosum
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton equinum
Microsporum equinum
Microsporum canis
Microsporum gypseum
Pityrosporum pachydermatis.

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan honden met een leverbeschadiging.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

In zeldzame gevallen werden spijsverterings- (anorexie, speekselen, braken) en zenuwstoornissen (ataxie, lethargie) gezien.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De letsels, met tussenpozen van drie tot vier dagen, vier maal behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Eerst eventuele korsten verwijderen. Aangeraden wordt de eerste keer het dier volledig te behandelen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen vorst.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na exp.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.
Emulsie: onmiddellijk te gebruiken.

Waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

  • Accidentele inname van het product door dieren kan bijwerkingen veroorzaken (zie rubriek Bijwerkingen). Er is geen antidotum beschikbaar.
  • De dieren na behandeling niet afspoelen. Het is aanbevolen om de dieren met een haardroger (koude stand) te drogen om aflikken te vermijden.
  • Voorzichtigheid is geboden wanneer het product aan verzwakte dieren wordt toegediend.
    Bij deze dieren dient het product enkel gebruikt te worden na een risico-baten analyse door de behandelende dierenarts.
  • Schudden voor gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Draag beschermende handschoenen wanneer u het product gebruikt. Wanneer het concentraat in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk spoelen met overvloedig water.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 september 2016

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 10326

**Datering van laatste update bovenstaande bijsluitertekst: 28 oktober 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.

medpets - voor de gezondheid van uw dier!