Scalibor | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
Boxmeer
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
Igoville
France

ScaliborAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm halsband voor kleine en middelgrote honden (small/medium)
Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm halsband voor grote honden (large)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Een witte halsband van 48 cm bevat:
Werkzaam bestanddeel: Deltamethrin 0,760 g
Hulpstof: Titaniumdioxide (E171) 0,285 g

Een witte halsband van 65 cm bevat:
Werkzaam bestanddeel: Deltamethrin 1,000 g
Hulpstof: Titaniumdioxide (E171) 0,375 g

Indicatie(s)

 • Bestrijding van infestaties met teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden.
 • Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden.
 • Anti-feeding effect op volwassen muggen (Culex pipiens pipiens) gedurende 6 maanden.

Contra-indicatie(s)

 • Niet gebruiken bij puppies jonger dan 7 weken.
 • Niet gebruiken bij honden met huidlaesies.
 • Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroïden.
 • Niet gebruiken bij katten.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden.
In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. Indien dit optreedt dient de band afgedaan te worden. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Er kan alleen symptomatische behandeling plaatsvinden, omdat er geen specifiek antidoot bekend is.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

dit product is niet bestemd voor katten!Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering en toedieningsweg

De 48 cm lange halsband is voor gebruik bij kleine en middelgrote honden.
De 65 cm lange halsband is voor gebruik bij grote honden.

Voor bevestiging om de hals. Een halsband per hond. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Verwijder de halsband uit het dichtgesealde beschermzakje en breng het losjes rond de hals van de hond aan. Houd 2 platte vingers ruimte tussen de band en de hals van de hond. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
De halsband in het dichtgesealde zakje in het kartonnen doosje bewaren.
Bewaren beneden 25ºC.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het doosje en het zakje.

Speciale waarschuwingen

 • In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de overbrenging van infectieuze ziekten door teken of zandvliegen daarom niet volledig worden uitgesloten.
 • In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de symptomen verdwenen zijn.
 • Aangezien de halsband na een week de optimale werking bereikt dient de halsband bij voorkeur 1 week voordat de dieren mogelijk
  blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden.
 • Na het omdoen van de halsband de handen goed wassen met koud water en zeep.
 • Product niet gebruiken bij allergie voor trifenylfosfaat.
 • Voorkom dat kinderen, met name kinderen jonger dan 2 jaar, de band aanraken, ermee spelen of in hun mond stoppen. Men moet ervoor zorgen dat jonge kinderen geen intensief contact hebben, zoals slapen, met honden die een band dragen.
 • De halsband in het dichtgesealde zakje bewaren in het kartonnen doosje.
 • Hoewel de werking van de halsband niet vermindert als deze af en toe in contact komt met water dient de halsband verwijderd te worden voordat de hond gaat zwemmen of wordt gewassen, omdat de actieve stof schadelijk is voor vissen en andere waterorganismen.
  Men moet voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen dat de hond de halsband draagt.
 • Kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten.
 • In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband opeet, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, trillen, kwijlen, braken, stijfheid van de achterhand.
  Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Indien nodig kan symptomatisch behandeld worden met diazepam.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu. Dit diergeneesmiddel is schadelijk voor vissen, andere waterorganismen en bijen. Het product of de verpakking dient niet in de waterloop terecht te komen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 april 2010

Overige informatie

Lees meer over de Scalibor halsband op www.scalibor.nl

Registratienummer:
Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm halsband voor kleine en middelgrote honden: REG NL 9979
Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm halsband voor grote honden: REG NL 9980

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 april 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.