Seresto halsband voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Seresto halsband voor kattenAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor katten
Imidacloprid
Flumethrine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Een grijze geurloze halsband van 38 cm (12,5 g) bevat 1,25 g imidacloprid en 0,56 g flumethrine als werkzame bestanddelen.
Hulpstoffen: titaandioxide (E171), zwarte ijzeroxide (E 172), dibutyladipaat, propyleenglycoldicaprylcapraat, geëpoxyleerde soyaboonolie, stearinezuur, polyvinylchloride.

Indicatie(s)

Behandeling en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis) gedurende 7 tot 8 maanden. De werkzaamheid tegen vlooien start onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband.
Beschermt de directe omgeving van het dier tegen ontwikkeling van vlooienlarven gedurende 10 weken.
Het product kan gebruikt worden als deel van een behandelingstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Het product heeft een persisterende acaricide (dodende) werkzaamheid (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) en afwerende (anti-voedende) werkzaamheid tegen tekeninfestaties (Ixodes ricinus) gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nymfen en volwassen teken.
Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de kat , niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven.
Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de kat zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen. De preventie van infestaties met nieuwe teken start binnen twee dagen na het aanbrengen van de halsband.

De halsband kan het beste worden aangebracht voor het begin van het vlooien- of tekenseizoen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij kittens jonger dan 10 weken.
Niet gebruiken in geval van een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Tijdens de eerste dagen na het aanbrengen kan er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, incidenteel een lichte jeuk en/of roodheid worden waargenomen. Zorg ervoor dat de halsband niet te strak zit.
Ter hoogte van de toedieningsplaats kunnen zich licht haarverlies en milde huidreacties voordoen, wat doorgaans binnen 1 tot 2 weken verdwijnt zonder dat de halsband hoeft te worden verwijderd.
In bepaalde gevallen kan het tijdelijk verwijderen van de halsband aangewezen zijn, totdat de symptomen verdwenen zijn.
Aanvankelijk kunnen , in zeldzame gevallen, lichte en voorbijgaande reacties zoals depressie, verandering van de voedselinname, speekselvloed, braken en diarree voorkomen. Zoals met andere topicale toepassingen, kan allergische contactdermatitis voorkomen bij overgevoelige dieren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Katten één halsband van 38 cm lang.
Cutaan gebruik. Een halsband per dier om te bevestigen rond de nek. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Neem de halsband vlak voor gebruik uit het beschermende zakje. Rol de halsband uit en zorg ervoor dat er aan de binnenkant van de halsband geen restanten zijn van de plastic verbindingsstukjes. Breng de halsband aan rond de nek van het dier zonder die te strak aan te trekken (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen). Schuif het overtollige deel van de halsband door de lus en knip dit stuk af, op 2 cm na.

Aanbrengen van de Seresto halsband bij de kat

De halsband dient gedurende de beschermingsperiode van 8 maanden continu gedragen te worden en verwijderd te worden op het einde van deze periode. Controleer op regelmatige basis de strakheid en pas deze aan indien nodig, vooral bij snelgroeiende kittens.
Deze halsband is ontworpen met een veiligheidssluiting. In het onwaarschijnlijke geval dat een kat vast zou komen te zitten, zal de kat op eigen kracht de halsband kunnen verwijden om zo snel los te komen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaring.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het zakje en de buitenverpakking.

Speciale waarschuwingen

In de regel worden de teken gedood en vallen ze van de gastheer af binnen 24 tot 48 uur na infestatie, zonder een bloedmaaltijd te hebben genomen. Een vasthechting van individuele teken na de behandeling valt niet uit te sluiten. Om deze reden kan, indien de omstandigheden ongunstig zijn, een overdracht van besmettelijke ziekten door teken niet volledig uitgesloten worden.

Zoals bij alle producten met een langdurige topicale werking, kan tijdens periodes van bovenmatig seizoensgebonden haaruitval eventueel een tijdelijke lichte vermindering van de werkzaamheid plaatsvinden, door verlies van een deel van de actieve bestanddelen vastgehecht aan de haren.
Aanvulling vanuit de halsband begint onmiddellijk, zodat de volledige werkzaamheid weer bereikt wordt zonder bijkomende behandeling noch vervanging van de halsband.
Voor een optimale controle van vlooien problemen in zwaar geïnfesteerde huishoudens kan het nodig zijn om de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide.

Het product is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is.
Langdurig en intens contact met water, evenals intensief wassen met shampoo dient echter te worden vermeden, aangezien dit de werkingsduur van het product kan verminderen. Studies tonen aan dat een onderdompeling in water of maandelijks wassen met shampoo de werkingsduur van 8 maanden tegen teken niet aanzienlijk verkort na herverdeling van de werkzame bestanddelen in de vacht, terwijl de doeltreffendheid tegen de vlooien geleidelijk vermindert vanaf de 5de maand.

Uit laboratoriumstudies met zowel flumethrine als imidacloprid bij ratten en konijnen zijn er geen effecten op vruchtbaarheid of reproductie naar voren gekomen en ook geen teratogene of foetotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet aangetoond bij doeldieren gedurende dracht of lactatie en aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van het product niet aanbevolen bij drachtige of lacterende poezen.

Gezien de aard van de halsband is overdosering onwaarschijnlijk en zijn er geen overdoseringssymptomen te verwachten.
Een overdosering van 5 halsbanden rond de nek werd onderzocht bij volwassen katten gedurende een periode van 8 maanden en bij 10 weken oude kittens gedurende een periode van 6 maanden. Er werden geen andere neveneffecten waargenomen, dan die reeds vermeld in rubriek 6.
In het onwaarschijnlijke geval dat een dier de halsband zou opeten, kunnen er lichte gastro-intestinale symptomen (bv. zachte ontlasting) optreden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bewaar het zakje met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik.
Voorkom, zoals bij alle diergeneesmiddelen, dat kinderen met de halsband spelen of deze in hun mond stoppen. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaars, in het bijzonder niet bij kinderen.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen van de halsband, dienen contact met de halsband te vermijden.
Alle resten of afgeknipte delen van de halsband onmiddellijk verwijderen (zie rubriek Aanwijzingen voor een juiste toediening).
Na het aanbrengen van de halsband de handen wassen met koud water.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Dit product dient niet in waterlopen terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

1 september 2011

Overige informatie

Grootte van de verpakking: een halsband.

Registratienummer: REG NL 108279

Beide werkzame bestanddelen worden traag en continu in lage concentraties uit het polymeer matrixsysteem van de halsband naar het dier afgegeven. Beide werkzame bestanddelen zijn aanwezig in de vacht van de kat in acaricide/insecticide concentraties gedurende de volledige werkzaamheidsperiode. De actieve stoffen verspreiden zich vanaf de plaats van direct contact over het gehele huidoppervlak.

Overdoserings- en serumkinetiekstudies bij de doeldieren hebben aangetoond dat imidacloprid de systemische bloedcirculatie kortstondig bereikte terwijl flumethrine meestal niet meetbaar was. De orale absorptie van beide werkzame bestanddelen laag is en niet relevant voor de klinische doeltreffendheid.
De werking tegen vlooien begint onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband. Naast de hierboven vernoemde indicaties werd een werking tegen de vlooien Ctenocephalides canis en Pulex irritans aangetoond.

Het product biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen de geïndiceerde teken, waarmee wordt verhinderd dat afgeweerde parasieten een bloedmaaltijd nemen, en indirect bijdraagt aan het verlagen van het risico op overdracht van Vector-Born Disease. Naast de indicaties vermeld onder "Bijwerkingen (frequentie en ernst)" werd werkzaamheid bij katten aangetoond tegen Ixodes hexagonus en de niet-Europese tekensoort Amblyomma americanum.

**Laatste update van bovenstaande bijsluitertekst: 29 november 2012 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.