Vlo Kill | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Novartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP Breda
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Novartis Santé Animale S.A.S.
B.P. 224
68330 Huningue
Frankrijk

Vlo KillAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

VLO KILL 11,4 mg, tabletten voor katten en kleine honden
VLO KILL 57 mg, tabletten voor grote honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Vlo Kill voor katten en kleine honden: nitenpyram 11,4 mg/tablet
Vlo Kill voor grote honden: nitenpyram 57 mg/tablet

Doeldier

Hond en kat.

Indicatie(s)

De behandeling van vlooienbesmettingen (C. felis) bij katten en honden.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Gedurende het eerste uur na toediening kan het huisdier wat meer dan normaal krabben. Dit effect is het gevolg van vlooien die op het product reageren. In zeldzame gevallen kan dit zich bij katten uiten met voorbijgaande symptomen van hyperactiviteit.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toedieningsweg

Eén Vlo Kill 11,4 mg tablet dient te worden toegediend aan katten en kleine honden met een gewicht van 1-11 kg wanneer een vlooienbesmetting is aangetoond.
Eén Vlo Kill 57 mg tablet dient te worden toegediend aan honden met een gewicht van 11,1 - 57 kg wanneer een vlooienbesmetting is aangetoond.

De behandelfrequentie hangt af van de mate van vlooienbesmetting. In geval van een ernstige vlooienbesmetting, kan het
noodzakelijk zijn de dieren elke of om de dag te behandelen totdat de vlooienbesmetting onder controle is. De behandeling kan worden hervat wanneer de vlooien terugkeren. Per dag moet niet meer dan één behandeling worden gegeven.

Vlo Kill heeft geen persisterende werkzaamheid. Om herinfectie te voorkomen wordt een geschikte behandeling om de onvolwassen stadia van de vlo levens cyclus te bestrijden aanbevolen. De dierenarts zou een geschikte behandelingsmethode moeten vaststellen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Vlooien kunnen worden gevonden door de vacht van het dier te scheiden zodat de huid kan worden bekeken, of door het kammen van de vacht met een fijne metalen kam. Regelmatig krabben of een overmatige vachtverzorging kan ook een teken zijn van een vlooienbesmetting.
De tabletten dienen oraal te worden toegediend, met of zonder voedsel. Om de consumptie van de tabletten te verbeteren kunnen de tabletten vlak voor de toediening worden verstopt in een kleine hoeveelheid voer.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25ºC.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeldt op de blister na EXP.

Speciale waarschuwingen

Nitenpyram kan worden toegediend gedurende dracht en lactatie.

Vlo Kill voor grote honden niet toedienen aan honden die minder dan 11 kg wegen, deze groep van dieren werd niet bestudeerd. 
Vlo Kill voor katten en kleine honden niet toedienen aan dieren die jonger zijn dan 4 weken, of die minder wegen dan 1 kg, deze groepen van dieren werden niet bestudeerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

10 maart 2008

Overige informatie

De effecten op de vlooien (Ctenocephalides felis) kunnen worden waargenomen vanaf 15-30 minuten na toediening van het product aan de gastheer. Binnen de eerste 6 uur na toediening wordt een werkzaamheid van 95-100% waargenomen en 100% werkzaamheid wordt bereikt binnen 24 uur zonder residuele activiteit.

Nitenpyram wordt door honden en katten zeer goed verdragen. Overdoseringen tot 50 mg/kg bij de kat en tot 70 mg/kg bij de hond verliepen zonder symptomen.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 9988

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 10 maart 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.