Amicol oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel, Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Amicol oogzalf, voor honden en katten.
Chlooramfenicol
Vitamine A

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per gram:
Chlooramfenicol 20 mg
Vitamine A 15000 I.E.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van oogontstekingen zoals blefaritis, conjunctivitis, keratitis, scleritis, ulcus cornea, posttraumatische uveitis en trachoom veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige bacteriën zoals Staphylococcus spp. en Streptococcus spp..

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij Pseudomonas infectie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Minimaal 4 maal daags zalf in onderste conjunctivaalzak aanbrengen, gedurende minimaal 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huid contact te worden vermeden, draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 mei 2015

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Aluminium tube à 4 gram, afgesloten met een polypropyleen dop. De binnen zijde van de tube is gecoat met hars.
16 tubes à 4 gram.

Registratienummer: REG NL 9205

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 12 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken