Enrofloxoral tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Willeskop 212
3421 GW Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Enrofloxoral tabletten Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Enrofloxoral 15 mg tabletten voor honden en katten
Enrofloxoral 50 mg tabletten voor honden
Enrofloxoral 150 mg tabletten voor honden
Enrofloxacine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:
Enrofloxoral 15 mg: enrofloxacine 15 mg
Enrofloxoral 50 mg: enrofloxacine 50 mg
Enrofloxoral 150 mg: enrofloxacine 150 mg

Beschrijving

Enrofloxoral tabletten zijn bestemd voor orale toediening, als dusdanig of vermengd met voedsel.

Indicatie(s)

In het kader van een verantwoord gebruik van anti-microbiële middelen is het zinvol voorafgaand aan de therapie de gevoeligheid van het causale agens te bepalen door middel van een antibiogram.

Infecties met voor enrofloxacine gevoelige bacteriën en mycoplasmata, met name infecties van:

 • het maagdarmkanaal veroorzaakt door Escherichia coli en Salmonella spp.;
 • de luchtwegen veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Mycoplasma spp., diverse gram-negatieve bacteriën;
 • de urinewegen veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.;
 • de geslachtsorganen veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Brucella canis, Mycoplasma spp.;
 • de huid veroorzaakt door Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Proteus spp.;
 • wonden veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.;
 • Otitis media veroorzaakt door Pasteurella spp., Staphylococcus spp. En andere voor enrofloxacine gevoelige bacteriën.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:
Opgroeiende honden tot de leeftijd van één jaar en bij zeer grote rassen tot de leeftijd van 18 maanden, aangezien er beschadiging van het gewrichtskraakbeen kan optreden.
Katten jonger dan 8 weken.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

 • Enrofloxoral 15 mg tabletten zijn bestemd voor honden en katten.
 • Enrofloxoral 50 mg tabletten zijn bestemd voor honden. Niet toedienen aan katten en honden lichter dan 2,5 kg. Gebruik voor deze huisdieren de tabletten van 15 mg.
 • Enrofloxoral 150 mg tabletten zijn bestemd voor honden. Niet toedienen aan katten en aan honden lichter dan 7,5 kg. Gebruik voor deze huisdieren de tabletten van 15 of 50 mg.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

Richtdosis: 5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag.
Dit komt overeen met:

 • één tablet van 15 mg per 3 kg lichaamsgewicht of
 • één tablet van 50 mg per 10 kg lichaamsgewicht of
 • één tablet van 150 mg per 30 kg lichaamsgewicht.

Vermijd doseringen hoger dan deze voorgeschreven.

Behandelingsduur

5 à 10 dagen, naargelang de ergheid van de aandoening en de evolutie van het genezingsproces.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Enrofloxoral tabletten zijn bestemd voor orale toediening, als dusdanig of vermengd met voedsel.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Voor dit diergeneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP.

Speciale waarschuwing(en)

Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.
Het gebruik van fluoroquinolonen dient te worden beperkt tot behandeling van aandoeningen die slecht hebben gereageerd of naar verwachting slecht zullen reageren op andere groepen antimicrobiële middelen.
Indien mogelijk dienen fluoroquinolonen uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten.

Enrofloxoral 50 mg tabletten niet toedienen aan katten of honden lichter dan 2,5 kg.
Enrofloxoral 150 mg tabletten niet toedienen aan katten of aan honden lichter dan 7,5 kg.

Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen fluorquinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Bij overdosering kunnen retinotoxische effecten, waaronder blindheid, optreden in katten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 juli 2010

Overige informatie

Verpakkingsgroottes:

Omdoos met 1 blister (10 tabletten);
Omdoos met 2 blisters (20 tabletten);
Omdoos met 3 blisters (30 tabletten);
Omdoos met 5 blisters (50 tabletten);
Omdoos met 6 blisters (60 tabletten);
Omdoos met 10 blisters (100 tabletten);
Omdoos met 15 blisters (150 tabletten);
Omdoos met 25 blisters (250 tabletten).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer:
Enrofloxoral 15 mg tabletten voor honden en katten: REG NL 103748  
Enrofloxoral 50 mg tabletten voor honden: REG NL 103754
Enrofloxoral 150 mg tabletten voor honden: REG  NL 103755

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 juli 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.