Gentapolycort | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer BV, Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonkveer

GentapolycortAard van het middel

Antiflogisticum, Antimicrobieel middel, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Gentapolycort

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per ml waterige oplossing:
3 mg gentamicine (als gentamicinesulfaat),
10.000 I.E. polymyxine B sulfaat en
1 mg dexamethason (als dexamethasonnatriumfosfaat).

Indicatie(s)

Infecties van het voorste oogsegment, zoals keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis, sklerokeratitis en blepharitis veroorzaakt door voor gentamicine en polymyxine B gevoelige bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Staphylococcus aureus op geleide van een specifiek antibiogram bij hond en kat.

Contra-indicatie(s)

  • ulcus cornea
  • oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulceraties zonder vascularisatie
  • oogaandoeningen van virale oorsprong
  • glaucoom

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor locale toepassing in het oog bij honden en katten.

De aanbevolen dosering bedraagt 1-2 druppels, 3-4 maal daags in de conjunctivaalzak brengen, gedurende minimaal 3-5 achtereenvolgende dagen.

Veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Waarschuwingen

Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat voor een systemische infectie tevens systemische antibiotica toedienen.

Bijwerkingen

  • topicaal toegepaste corticosteroiden kunnen de intraoculaire druk verhogen
  • topicaal toegepaste corticosteroiden remmen de epithelisatie van de cornea

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Koel (8-15°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren. 30 dagen, mits koel (8-15°C) bewaard.
Voor gebruik altijd controleren of de oplossing helder is en geen verontreinigingen bevat. Verontreinigde oplossing nooit gebruiken.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

2 augustus 1999

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekVerpakking

Druppelflacon met 5 ml

Registratienummer: REG NL 2755

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 2 augustus 1999 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek