Kanamycine | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Kanamycine 10% pro inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
kanamycinesulfaat 100.000 U.

Indicatie(s)

  • luchtweginfecties veroorzaakt door E. coli en Klebsiëlla spp.;
  • urineweginfecties veroorzaakt door gevoelige gram-negatieve bacteriën.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering:

5000 U kanamycinesulfaat per kg lichaamsgewicht, 2 à 3 x daags, gedurende 3 - 5 dagen.

Toedieningsweg:

Intramusculair, subcutaan.

Wachttijd

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

  • gerede product: 3 jaar, indien bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius) en in het donker bewaard;
  • aangeprikte flacon: niet bewaren, direct gebruiken.

Bijwerkingen

  • toediening aan dieren met nierfunctiestoornissen geeft risico voor intoxicatie;
  • aminoglycosiden kunnen neuromusculaire blokkade veroorzaken, hetgeen onder andere van belang is bij narcose;
  • neurotoxiciteit, ototoxiciteit en nefrotoxiciteit.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 maart 2001

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL1576

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 6 maart 2001 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.