Moderin tabletten voor hond en kat | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer Italia S.r.l.
63100 Marino Del Tronto
Ascoli Piceno
Italië

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

MODERIN 2 mg, tabletten voor hond en kat
MODERIN 4 mg, tabletten voor hond en kat

Methylprednisolon

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
MODERIN 2 mg: Methylprednisolon 2 mg
MODERIN 4 mg: Methylprednisolon 4 mg.

Indicatie(s)

 • Orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat, met name van spieren, gewrichten en skelet, veroorzaakt door trauma en reuma.
 • Ter aanvulling van de behandeling van arthritis, synovitis, myositis en tendinitis.
 • Toxi-infectieuze aandoeningen, met name behandeling van acute infecties in combinatie met een specifieke antimicrobiële therapie.
 • Allergische aandoeningen van de ademhalingstractus, met name astma bronchiale.
 • Allergische huidaandoeningen: dermatitis, urticaria, pruritus.

Contra-indicatie(s)

Virusinfecties, diabetes mellitus, osteoporose, hartafwijkingen, nierafwijkingen, schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden, toediening in hoge dosering aan drachtige dieren.

Bijwerkingen

 • Mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
 • Bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • Katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
 • Osteoporose;
 • Remming van de lengtegroei van beenderen;
 • Huidatrofie;
 • Diabetes mellitus;
 • Polyurie;
 • Polydipsie;
 • Polyfagie;
 • Euforie;
 • Ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • Pancreatitis;
 • Hyperlipidaemie;
 • Toename van de lipolysis;
 • Vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
 • Remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
 • Afname van de thyroïd synthese;
 • Toename van de parathyroïd synthese;
 • Morbus Cushing.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

  DOSERING
METHYLPREDNISOLON
MG PER KG
LICHAAMSGEWICHT
MODERIN 2 MG
Aantal tabletten
PER 10 KG
LICHAAMSGEWICHT
MODERIN 4 MG
Aantal tabletten
PER 20 KG
LICHAAMSGEWICHT*
BIJ ACUTE AANDOENINGEN:
1x per dag
0,05 – 0,6 MG/KG ¼ – 3 ¼ – 3
BIJ CHRONISCHE
AANDOENINGEN
gedurende de eerste 3 dagen: 1x per dag 0,3 – 0,6 MG/KG 1½ – 3 1½ – 3
  gedurende de volgende 5 dagen: 1x per dag 0,15 – 0,3 MG/KG ¾ – 1½ ¾ – 1½
  vervolgens om de dag 0,15 – 0,3 MG/KG ¾ – 1½ ¾ – 1½
Vervolgens dient de dosering met intervallen van een week gehalveerd te worden tot de minimaal effectieve dosering is bereikt.

*De 4 mg tabletten niet toedienen aan dieren waarvan het lichaamsgewicht lager is dan 1,5 kg.

Toedieningswijze

Uitsluitend voor oraal gebruik.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Aanbevolen tijdstip van toediening (in verband met het verschil in dagritme):

 • Honden om 8.00 uur ’s morgens.
 • Katten om 22.00 uur ’s avonds.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

 • Gebruik wordt afgeraden tijdens de gehele drachtperiode of een gedeelte daarvan. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.
 • Combinatie van glucocorticoïden met salicylaten of NSAID’s vergroot het risico op gastro- intestinale complicaties.
 • De respons op anti-coagulantia kan verminderd worden door corticosteroïden.
 • Combinatie van glucocorticoïden met diuretica van de thiazide groep vergroot het risico op glucose-intolerantie.
 • Gelijktijdige toediening van barbituraten, phenylbutazone, phenytoine of rifampicine kan de metabolisering van corticosteroïden verhogen en hun effect verminderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 september 2013

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Methylprednisolon heeft ongeveer 5 maal de anti-inflammatoire activiteit van hydrocortison en 1,25 maal die van prednisolon maar het product heeft - in tegenstelling tot beide laatstgenoemde corticoïden - vrijwel geen mineralocorticoïde activiteit, waardoor het risico van bijwerkingen zoals natriumretentie en kaliumdepletie relatief laag is.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummers:
Moderin 2 mg: REG NL 7905
Moderin 4 mg: REG NL 7906

**Datum laatste aanpassing bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek