Hydrocortiderm | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Vétoquinol B.V.
Bruistensingel 310
5232 AE 's-Hertogenbosch

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vetoquinol S.A.

Benaming van het diergeneesmiddel

Hydrocortiderm

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per 60 gram crème:

Werkzaam bestanddeel:

  • Neomycinesulfaat 200.000 I.E.
  • Prednisolonacetaat 90 mg

Hulpstoffen:

  • Fenylkwiknitraat 3 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

  • dermatitis veroorzaakt door Proteus vulgaris, Pseudomnas spp.;
  • brandwonden van de eerste graad.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens dracht en lactatie gebruikt worden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

DMSO bevordert de dermale opname van prednisolonacetaat.

Dosering en toedieningsweg(en)

2 à 3 maal daags aanbrengen op de aangetaste plaatsen, gedurende maximaal 14 dagen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet van toepassing.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

HDPE flacon met een inhoud van 60 g, 120 g of 500 g.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 juli 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 2331

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 25 juli 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek