Lactovetsan | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Duitse Homeopathie-Unie
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
www.dhu.de

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Duitse Homeopathie-Unie
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
www.dhu.de

Dronspot voor kattenAard van het middel

Homeopathisch geneesmiddel voor dieren

Benaming van het diergeneesmiddel

Lactovetsan ® -N
Mengsel voor runderen, paarden, varkens, schapen, geiten, honden, katten

Samenstelling

10 g (overeenkomend met 10,8 ml) mengsel bevat:

Actieve ingrediënten:
Asa foetida Dil. D2 0,1 g,
Pulsatilla Dil. D2 0,1 g,
Phytolacca Dil. D4 0,1 g.

Hulpstoffen:
ethanol 94% (m / m),
gezuiverd water.

Toepassingsgebieden

De toepassingsgebieden zijn afgeleid van het veterinaire homeopathische geneesmiddelbeeld. Dit omvat:

  • - stimulatie van de uierfunctie bij een tekort of onvoldoende melkafscheiding gebrek aan melk of onderontwikkeling van de uier
  • - ontoereikende vorming van de borstklier na de geboorte door vergiftiging en infecties
  • - als de moederdieren (vooral varkens) na de geboorte nerveus zijn
  • - ter ondersteuning van de genezende neiging naast specifieke mastitisbehandeling

Contra-indicatie(s)

Niet bekend.

Bijwerkingen

Niet bekend.

Notitie: Bij het gebruik van een homeopathisch geneesmiddel kunnen de bestaande symptomen tijdelijk verergeren (aanvankelijke verergering). In dit geval moet u stoppen met het toedienen van het geneesmiddel en uw dierenarts raadplegen.

Als u een bijwerking bij uw dier opmerkt die niet in de bijsluiter staat vertel het uw dierenarts of apotheker.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Runderen, paarden, varkens, schapen, geiten, honden, katten.

Doseringsinstructies, type en gebruiksduur

Om rechtstreeks in de bek toe te dienen of toe te dienen via het voer of drinkwater.

Paard: 15-20 druppels
Rund: 15-20 druppels
Varken: 10-15 druppels
Schapen: 8-10 druppels
Geit: 8-10 druppels
Hond: 5-10 druppels
Kat: 3-5 druppels

De enkele dosis moet 3 tot 5 keer per dag worden ingenomen.

Zodra de symptomen verbeteren, kan de toedieningsfrequentie worden verlaagd en stopgezet als er geen klacht is. Zelfs homeopathische medicatie mag niet gedurende langere tijd worden ingezet zonder veterinair advies in te winnen.

Wachtperiode

Paard, vee, varken, schaap, geit:
Eetbare weefsels: 0 dagen Paard, vee, schapen, geiten
Melk: 0 dagen

Speciale instructies voor bewaren

Geneesmiddelen moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden!
Het geneesmiddel niet meer gebruiken na het verstrijken van de gespecificeerde vervaldatum op de verpakking en buitenverpakking.

Speciale waarschuwing(en)

Voordat Lactovetsan ® -N wordt gebruikt, moet de ziekte en de oorzaken ervan medisch duidelijk zijn. Het gebruik ervan vervangt in dit opzicht geen andere van de dierenarts voorgeschreven medicijnen.
Als klachten aanhouden, onduidelijk zijn of ontstaan, vooral in het geval van koorts of ernstige aandoeningen van de algemene toestand, dient u advies van een dierenarts in te winnen.

Let op: Bevat 53% alcohol.

Gebruik tijdend dracht en lactatie

Zoals alle geneesmiddelen mogen ook homeopathische geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en lactatie alleen worden gebruikt na overleg met de dierenarts.

Interacties met andere middelen

De gelijktijdige toediening van een incompatibel medicijn, die het effect van Lactovetsan ® -N. teniet doet, moet worden vermeden. Vraag hiernaar bij uw dierenarts.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

juni 2010

Overige informatie

Originele verpakking met 50 ml mengsel

Vergunningnummer: 6402827.00.00 (Duitsland)

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 23 februari 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).