'Off-label use', cascade artikel en 'orphan drugs'

Diergeneesmiddelen

Volgens artikel 4 van de Verordening diergeneesmiddelen is een diergeneesmiddel: elke stof of combinatie van stoffen die aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Ze wordt aangeboden als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren;
  • Ze is bestemd voor gebruik bij of toediening aan dieren om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen; 
  • Ze is bestemd voor gebruik bij dieren om een medische diagnose te stellen; 
  • Ze is bestemd om te worden gebruikt voor euthanasie bij dieren;

Off-label use

Off-label gebruik betekent het voorschrijven van een geneesmiddel voor een indicatie (toepassing) waar het middel niet voor is geregistreerd.
Als in Nederland geen toegelaten diergeneesmiddel voor de diersoort en aandoening beschikbaar is, mag een dierenarts gebruik maken van het cascade-artikel voor dieren die niet voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd (artikel 5.1 Besluit diergeneeskundigen).

Cascade voor niet-voedselproducerende dieren

Orphan drugs

Dit zijn niet-geregistreerde middelen die niet in de handel zijn en niet magistraal te bereiden zijn door dierenarts of openbare apotheek. Registratie van een diergeneesmiddel kost geld. Voor een aantal middelen is registratie in Nederland niet haalbaar, omdat tevoren vaststaat dat de omzet gering zal blijven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de betreffende indicatie slechts sporadisch voorkomt. Om deze reden verstrekt de Apotheek Diergeneeskunde genoemde orphan drugs.

Het gaat hier met name om middelen waarvan de grondstof niet te verkrijgen is of waarvan de bereiding te gecompliceerd is. Zodra er een veterinair geregistreerd alternatief op de markt komt, stopt de Apotheek Diergeneeskunde met distributie van het betreffende middel.

Orphan drugs worden als service verstrekt aan Nederlandse praktiserende dierenartsen, uitsluitend na een schriftelijk verzoek om aflevering.