CAF oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Sante Animale B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma BV
Raamsdonksveer

Aard van het middel

Antimicrobieel middel, Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

CAF oogzalf

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram oogzalf:

Werkzame bestanddelen

  • chlooramfenicol 20 mg
  • retinolpalmitaat (vitamine A) 15.000 IE

Indicatie(s)

Infecties van het voorste oogsegment veroorzaakt door voor chlooramphenicol gevoelige pathogenen, met name conjunctivitis en keratitis veroorzaakt door grampositieve kokken, mycoplasmata, Corynebacterium en Chlamydia spp.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Minimaal 4 maal daags een kleine hoeveelheid aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak. Bij duidelijke verbetering kan zowel de dosis als de frequentie worden verlaagd tot algehele genezing is bereikt.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

In conjuctivaalzak.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het haemopoietische systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

De in acht te nemen wachttermijn(en)

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

  • Gerede produkt: 2 jaar, indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius);
  • aangebroken tube: 14 dagen, indien droog en bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius) bewaard;
  • tube rechtop bewaren (dop boven).

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 maart 2005

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 8470

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 16 maart 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek