Duodrops | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ceva Sante Animale

DuodropsBenaming van het diergeneesmiddel

Duodrops
Oogdruppels.

Samenstelling

Cellulosederivaat en polyvidon.

Eigenschappen

Door het gebruik van zowel polyvidon als cellulosederivaat behoeft de viscositeit van de kunsttraan niet onnodig hoog te zijn, zodat mogelijke oogirritaties tengevolge van de viscositeit voorkomen worden. Duodrops is een steriele, visceuze, neutrale en isotone vloeistof. Het verlaagt de oppervlaktespanning. Door de speciale keuze van de excipiënten is de vloeistof niet cytotoxisch (schadelijk) voor het cornea- en conjunctiva-epitheel. Evenmin treden allergische reacties op van de conjunctiva en de oogleden. Duodrops bevat geen calcium-onttrekkende hulpstoffen en is derhalve niet nadelig voor de intercellulaire binding van de epitheelcellen van de cornea.

Indicatie(s)

Voor het vochtig houden van de ogen, wanneer de eigen traanproductie van het dier ontoereikend is. Ter bevochtiging van de ogen bij het niet sluiten van de oogleden gedurende algemene verdovingen. Als contactvloeistof bij gonioscopie. Voor het reinigen van de ogen. Ter voorkoming en verwijdering van traanstrepen.

Doeldieren

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Locaal: op het oog druppelen. Voor het vochtig houden van de ogen, wanneer de eigen traanproductie van het dier ontoereikend is: indien nodig 1 of meerdere druppels op het oog aanbrengen, tot ieder uur 1 druppel. Het bevochtigen van de ogen tijdens narcose: enkele druppels op het oog aanbrengen. Het reinigen van de ogen en het verwijderen van slaapjes: 1 of meerdere druppels in het oog druppelen. Het voorkomen en verwijderen van traanstrepen: 2 tot 3 maal daags 1 of 2 druppels in het oog druppelen. De traanstrepen kan men snel verwijderen door Duodrops op een watje te druppelen. Maak hiermee de omgeving om het oog en de traanstrepen schoon. Wanneer men Duodrops regelmatig in het oog druppelt, zullen de traanstrepen vanzelf verdwijnen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten invloed van licht.
Aangebroken flacon: 30 dagen indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Overige informatie

Verpakking: Oogdruppelflacon à 10 ml en 30 ml.

Registratienummer: n.v.t.

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 8 september 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.