Optimmune-Canis | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Schering-Plough N.V./S.A.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Schering-Plough LABO N.V.

Aard van het middel

Immunosuppressief

Benaming van het diergeneesmiddel

Optimmune-Canis

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: per gram zalf: ciclosporine A 2.0 mg.

Indicatie(s)

  • behandeling van chronische idiopathische keratoconjunctivitis sicca;
  • behandeling van chronische oppervlakkige keratitis.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Het oog reinigen met geschikte niet-irriterende oplossingen. Om de 12 uur 1 cm zalf in het aangetaste oog aanbrengen.
De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en de respons op de behandeling.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Topicaal.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

  • ongeopende tube: 2 jaar, indien bij 2-25 graden Celsius bewaard;
  • aangebroken tube: 4 weken indien bij 2-25 graden Celsius bewaard.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

Huidcontact vermijden.

Waarschuwingen

Er zijn onvoldoende gegevens over het effect van ciclosporine op de voortplantingscapaciteit en de dracht bij honden. Het produkt wordt daarom niet
aanbevolen bij drachtige en zogende honden, noch bij fokdieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 september 2005

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Overige informatie

Registratienummer: REG NL 10129

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 september 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.