Bisolvon oplossing voor injectie | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS Alkmaar

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Labiana Life Sciences, S.A.,
Barcelona
Spanje

BisolvonAard van het middel

Mucolyticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Bisolvon - oplossing voor injectie
broomhexinehydrochloride

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per 100 ml:
Werkzaam bestanddeel: broomhexinehydrochloride 300 mg.

Indicatie(s)

Luchtwegaandoeningen waarbij een abnormale hoeveelheid slijm van verhoogde viscositeit wordt gevormd.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kalf, varken, hond en kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Éénmalig 0,5 mg broomhexinehydrochloride per kg lichaamsgewicht, gevolgd door 2 maal daags oraal Bisolvon poeder, REG NL 3684, overeenkomend met 0,25 mg broomhexinehydrochloride per kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Intramusculair.

Wachttermijn

kalf, varken: 3 dagen voor de slacht.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

5 jaar, bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius);
aangeprikte flacon: 28 dagen, bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Overige produktinformatie

Broomhexine is een bronchiaal secretolyticum dat taai secreet van de luchtwegen vloeibaarder maakt, verhoogde doorlaatbaarheid van de bronchiaalwand veroorzaakt en verhoogde bronchiale secretie bewerkstelligt. Bij luchtwegaandoeningen wordt het ophoesten van secreet eenvoudiger, de
ademhaling wordt verlicht en de hoestprikkel wordt minder.

Bij gelijktijdige toediening van antibiotica en Bisolvon® is het gehalte van het antibioticum
in het bronchiaallumen hoger dan wanneer alleen  is toegediend. Bisolvon® veroorzaakt een verhoging van de voor de infectieweerstand belangrijke gammaglobulinen op het bronchiaalslijmvlies, waardoor de lokale immunologische weerstand toeneemt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 3687

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 18 april 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.