Carbimazol oorzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

AST Farma B.V.

Carbimazol oorzalfAard van het middel

Thyrostaticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Carbimazol 10% transdermale oorzalf ad us vet

Samenstelling

1 ml bevat: 100 mg carbimazol.

Doeldiersoort(en)

Kat.

Indicatie(s) voor gebruik

Hyperthyreoïdie (overactieve schildklier).
Dit geneesmiddel mag uitsluitend worden toegepast indien orale therapie heeft gefaald. De therapie kan tijdelijk zijn, maar is vaak levenslang noodzakelijk. Regelmatig controle van het bloed op schildklierhormonen wordt geadviseerd.

Toediening en dosering

Gebruikelijke startdosering: gedurende 5 dagen met 0,05 ml 1 x daags, daarna 0,05 ml 2 x daags. 0,05 ml zalf komt overeen met 5 mg carbimazol.

  • Breng de voorgeschreven hoeveelheid zalf op de beschermde vinger aan. Gebruik hierbij een handschoen of een zgn. vingercondoom.
  • Breng vervolgens de zalf op binnenkant van de oorschelp aan en smeer het uit.
  • Doseer afwisselend per linker en rechter oorschelp.

Op geleide van de schildklierhormoon spiegel in het bloed kan de dosis door de dierenarts bijgesteld worden. Men dient te streven naar gebruik van een zo laag mogelijk werkzame dosis.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor carbimazol.

Met voorzichtigheid toepassen bij dieren met hematologische afwijkingen, die lijden aan leveraandoeningen of auto-immuunziekten.

Niet gebruiken bij drachtige of zogende katten.

Bijwerkingen

Bij de aanvang van de therapie ziet men soms verminderde eetlust, braken en sloomheid.

Bijwerkingen die zelden optreden zijn: leverfunctiestoornissen, beenmergdepressie en spontane bloedingen. Dit maakt regelmatige bloedcontrole nodig: op 3,8 en 12 weken na de start van de behandeling en vervolgens elke 6 maanden. Controle op nierfunctie (ureum, kreatinine), leverfunctie (ALT, galzuren), mineralen (Na, K), aantal rode/witte bloedcellen (hematocriet, leucocyten) en bloedplaatjes. Tenslotte dient de thyroxine (T4) concentratie ook te worden gemeten.

Interacties met andere geneesmiddelen

Gelijktijdige behandeling met fenobarbital kan de klinische werkzaamheid van carbimazol verminderen. Indien carbimazol in combinatie met een benzimidazol bevattend geneesmiddel wordt gebruikt kan het zorgen voor een stijging van de benzimidazol plasmaspiegel.

Eigenschappen

Carbimazol remt de werking van de schildklier. Na opname door de huid wordt carbimazol omgezet in het werkzame methimazole. Deze stof vermindert de aanmaak van de schildklierhormonen.

Bewaarcondities

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Het product is 24 maanden houdbaar in een droge en donkere omgeving.
Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

Onbekend.

Overige informatie

Verpakking: 5 spuitjes à 1 ml.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: nvt (magistraal bereid)

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Deze oorzalf wordt uitsluitend afgeleverd na ontvangst van het door de dierenarts getekende en gedateerde recept.