Denosyl | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Nutramax Laboratories

Aard van het middel

Voedingssupplement

Denosyl Benaming van het diergeneesmiddel

Denosyl

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel:
Denosyl 90 mg voor katten en kleine honden: 90 mg S-Adenosylmethionine
Denosyl 225 mg voor honden: 225 mg S-Adenosylmethionine

Beschrijving

Denosyl bestaat uit een pure, natuurlijke vorm van het zout s-adenosylmethionine. De vorm van de s-adenosylmethionine is zo bijzonder en uniek dat deze gepatenteerd is en alleen wordt gebruikt in het product Denosyl.
Omdat s-adenosylmethionine een zeer kwetsbare stof is, speelt de verpakking waarin deze stof verpakt is een belangrijke rol. Onder invloed van lucht, licht of warmte verliest s-adenosylmethionine al zijn werking. Daarom is Denosyl verpakt in een speciale luchtvrije verpakking.
Daarnaast is de s-adenosylmethionine in Denosyl omhuld door een zogenaamde ‘maagsap resistente coating’. Hierdoor wordt een optimale opname van de s-adenosylmethionine in het lichaam gegarandeerd.

S-adenosylmethionine speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van glutathion. Dit is een van de sterkste anti-oxidanten in het lichaam. Gluthation inactiveert toxische (giftige) stoffen en voert ze af. Hiermee is glutathion belangrijk voor de bescherming van de lever.

In een recent gepubliceerd onderzoek is aangetoond dat meer dan 50% van de honden en katten met een leveraandoening een lager glutathion-gehalte in het bloed hebben. Een verlaagd glutathion-gehalte vermindert de aanmaak van s-adenosylmethionine. Hierdoor neemt het glutathion-gehalte verder af. Dat gaat ten koste van de bescherming van de lever. Hierdoor ontstaat een negatieve vicieuze circel. Met Denosyl doorbreekt u deze cirkel!
Daarnaast helpt Denosyl ook de celmembranen van de levercellen (hepatocyten) te stabiliseren en wordt het ontgiftingsproces van galzuren ondersteund.

Voor een optimale opname in het lichaam wordt geadviseerd Denosyl op de lege maag te geven, ten minste een uur voordat u uw hond of kat voert. Daarnaast verdient het aanbeveling dit ’s ochtends te doen. Wanneer u echter meerdere tabletten per dag geeft, kunt u de dosering verdelen over de ochtend en de avond.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Indicaties

Leverproblemen.
Het is gebleken dat Denosyl in staat is het hepatische glutathion niveau in katten en honden te verhogen. Glutathion is een krachtige anti-oxidant die de levercellen tegen giffen en afsterven beschermt. Denosyl wordt aanbevolen voor katten en honden waarbij de lever glutathionspiegel verhoogd zou moeten worden, of om een goede leverfunctie te handhaven en beschermen.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Voor een optimale opname in het lichaam wordt geadviseerd Denosyl op de lege maag te geven, ten minste een uur voordat u uw hond of kat voert. Daarnaast verdient het aanbeveling dit ’s ochtends te doen. Wanneer u echter meerdere tabletten per dag geeft, kunt u de dosering verdelen over de ochtend en de avond.

Over het algemeen wordt aanbevolen Denosyl gedurende 1 - 4 maanden aan uw hond of kat te geven. Tussentijds kan uw dierenarts met behulp van bloedproeven de verbeteringen waarnemen. Hierdoor kan afgeweken worden van het standaard doseringsschema, bijvoorbeeld in de zin van een onderhoudsdosering die lager ligt dan de normale dosering.

De gebruikelijke dosering bij honden en katten is gebaseerd op het gewicht.

Dosering

Honden en katten tot 11 kg:

  • tot 5 kg: 1 tablet  Denosyl 90 mg
  • 5 - 11 kg: 2 tabletten  Denosyl 90 mg

Honden vanaf 11 kg

  • 11 - 16 kg: 1 tablet Denosyl 225 mg
  • 16 - 30 kg: 2 tabletten  Denosyl 225 mg
  • 30 - 41 kg: 3 tabletten Denosyl 225 mg
  • Meer dan 41 kg: 4 tabletten Denosyl 225 mg

Bij het geven van meer dan 1 tablet van het totale aantal tabletten kan de dagdosis worden verdeeld in ochtend en avond. Bijvoorbeeld: een dosis van 3 tabletten kan worden verdeeld in 2 tabletten in de ochtend en 1 tablet in de avond.

Overdosering

Neem onmiddellijk contact op met een dierenarts.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen gemeld. Denosyl dient echter met voorzichtigheid gebruikt worden bij gelijktijdig gebruik met medicatie, zoals amitriptyline, fluoxetine, clomipramine, tramadol, of Mitaban Dip.

Bewaring

Bewaar dit product in een koele droge plaats.
Houd tabletten in de originele blister verpakking tot gebruik.
Tabletten zijn gevoelig voor vocht en extreme hitte en mogen niet worden gesplitst of verkruimeld.
Buiten het bereik houden van kinderen.

Waarschuwingen

Denosyl tabletten moeten worden in hun geheel aan uw huisdier gegeven worden.
Bewaar dit product op een koele en droge plaats.
Houd tabletten in de originele blister verpakking totdat ze worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Tabletten moeten in hun geheel gegeven worden. Niet breken of splitsen.
Onderzoek toont aan dat dit product in het voordeel kan werken van huisdieren die tevens primidon, fenobarbital, prednison, azathioprine, ciclosporine en bepaalde anti-depressiva gebruiken.

Overige informatie

Bezoek voor meer informatie www.denosyl.nl

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.