Galastop | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Santé Animale B.V.
Govert van Wijnkade 48
3144 EG Maassluis

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vetem S.p.A.

ard van het middel

Prolactine-inhibitor

Benaming van het diergeneesmiddel

Galastop ad us. vet.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Cabergoline 50 μg.
Hulpstof: Miglyol tot 1 ml.

Indicatie(s)

  • Behandeling van pseudo-graviditeit bij teven.
  • Lactatieremming bij poezen en teven in de volgende omstandigheden:
    o onmiddellijke wegname van jongen na het werpen;
    o vroegtijdig werpen;
    o dood in utero en/of abortus op het einde van de dracht;
    o lactatie ten gevolge van ovariohysterectomie.

In alle gevallen gaat het om situaties die ongewenste werkingen zoals melkkliercongestie en mastitis veroorzaken indien geen aangepaste lactatieremmende behandeling toegepast wordt. Bij de meeste dieren beginnen melkklierdecongestie en vertraging van serum- of melksecretie tussen de 2de en de 3de dag van de behandeling.
Galastop beïnvloedt voordelig het gedragspatroon van dieren behandeld voor pseudo-graviditeit.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

De volgende bijwerkingen zijn mogelijk: sufheid, anorexie, braken.
Deze werkingen treden zelden op; ze zijn gematigd en van voorbijgaande aard.
Braken gebeurt gewoonlijk alleen bij de eerste toediening. In zulk geval dient de behandeling niet gestaakt te worden aangezien er geen braken meer zal optreden bij volgende toedieningen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het geneesmiddel mag niet bij drachtige dieren gebruikt worden behalve in de aangewezen omstandigheden (abortus of dood in utero).
Galastop is geïndiceerd om lactatie te remmen bij teven en poezen. Het mag niet gebruikt worden bij lacterende dieren behalve wanneer de lactatie onderbroken moet worden.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Antibiotica, diuretica en anti-inflammatoire stoffen mogen niet samen met het diergeneesmiddel toegediend worden.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Teven en poezen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

Teven: 0,1 ml/kg lichaamsgewicht (5 μg/kg lgw.), éénmaal per dag, gedurende 4 tot 6 dagen, naar gelang de ernst van de aandoening.
Poezen: 0,1 ml per dier, éénmaal per dag, gedurende 4 tot 6 dagen, naar gelang de ernst van de aandoening.

Toedieningswijze

Drie (3) druppels zijn gelijk aan 0,1 ml.

De oplossing kan met de druppelteller of met een spuitje worden gegeven.
Het diergeneesmiddel moet ofwel rechtstreeks in de muil van het dier, ofwel gemengd in het voer toegediend worden.
Haal de druppelteller uit zijn huls, schroef de dop van de fles af en vijs de druppelteller in de plaats. Bewaar de dop en de huls van de druppelteller. Na gebruik, de fles goed sluiten, de druppelteller afdrogen en terug in de huls plaatsen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Symptomen: erg braken.
Tegengif: parenterale injectie van een anti-dopaminerge stof zoals metoclopramide.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Niet van toepassing.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Het diergeneesmiddel mag niet gemengd worden met andere waterige oplossingen en eetwaren (bijv. melk).

Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening van de 3 ml, 7 ml en 15 ml: 6 dagen.
Houdbaarheid na eerste opening van de 24 ml: 12 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren bij 15°C – 25°C.
Beschermen tegen licht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

1 oktober 2014

Overige informatie

Verpakking
Bruine glazen flacons (type III) met aluminium felscapsule en polyethyleen verzegelde dop met een druppelteller (3, 7 en 15 ml flacons).
Bruine glazen flacons (type III) met aluminium felscapsule en polyethyleen verzegelde dop met meegeleverd polyethyleen spuitje (24 ml flacon).
Bruine glazen flacons (type III) met polyethyleen felccapsule met meegeleverd polyethyleen spuitje (3, 7, 15 en 24ml flacons).
Polypropyleen spuitje.

Verpakkingsgrootten
3 ml flacon met druppelteller
7 ml flacon met druppelteller
15 ml flacon met druppelteller
24 ml flacon met spuitje
3 ml flacon met spuitje
7 ml flacon met spuitje
15 ml flacon met spuitje
24 ml flacon met spuitje

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 6839

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 15 september 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.