Adedriol 80-40-20 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg Bladel
Nederland

Aard van het middel

Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Adedriol 80-40-20, oplossing voor injectie
Retinolpalmetaat, cholecalciferol, α-Tocopherol acetaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Retinolpalmitaat (A) 80.000 I.E.
Cholecalciferol (D
3) 40.000 I.E.
α-Tocopherol acetaat (E) 20 mg/ml

Indicatie(s)

Voor de behandeling van vitamine deficiëntie (A, D3 en E).

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Allergische reacties kunnen in uitzonderlijke gevallen voorkomen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Rund, paard, varken, schaap, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Toedieningsweg: Intramusculair of subcutaan.

Dosering:

  • Rund : eenmalig 10 ml per dier.
  • Kalf (75 kg) : eenmalig 5 ml per dier.
  • Paard (500 kg) : eenmalig 8 ml per dier.
  • Veulen : eenmalig 5 ml per dier.
  • Varken : eenmalig 2,5 ml per dier.
  • Fokzeug/beer : eenmalig 7,5 ml per dier.
  • Lacterende zeug: eenmalig 5-8 ml per dier.
  • Big (10-50 kg) : eenmalig 1-2 ml per dier.
  • Schaap (60 kg) : eenmalig 2,5 ml per dier.
  • Hond en kat : eenmalig 1-5 ml per dier.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Beschermen tegen bevriezing.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP: De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Niet van toepassing

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Van de vetoplosbare vitamines (A, D en E) kunnen met name A en D toxisch zijn bij overdosering. Verschillende diersoorten hebben een verschillende gevoeligheid voor de (neven)effecten van vitamines A en D. Bij overdosering van vitamine A komen zowel acute als chronische intoxicatieverschijnselen voor. Acute verschijnselen zijn lusteloosheid, anorexie, spierzwakte, braken en diarree; het belangrijkste chronische effect is het ontstaan van botafwijkingen. Het belangrijkste intoxicatiesymptoom dat bij overdosering van vitamine D optreedt is hypercalcaemie, waarbij calcium aan het lichaam wordt onttrokken en de calciumhuishouding in het lichaam wordt verstoord. Gevolgen hiervan zijn o.a. : osteoporose, effecten op het cardiovasculair systeem, nierstenen en kalkneerslag in de weke delen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

10 augustus 2022

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekVerpakkingsgrootte: 100 ml

Registratienummer: REG NL 1273

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.