Amynin | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial BV
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial BV
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Aard van het middel

Aminozuren, Electrolyten, Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

AMYNIN, oplossing voor injectie en infusie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

werkzame bestanddelen per ml:

glucose (monohydraat) 55 mg
natriumacetaat (trihydraat) (E 262) 2,5 mg
calciumchloride (hexahydraat) 2,9 mg
kaliumchloride 2 mg
magnesiumsulfaat (heptahydraat) 2 mg
L-argininehydrochloride 0,025 mg
Natriumglutamaat (monohydraat) 0,04 mg
L-histidinehydrochloride 0,01 mg
L-leucine 0,04 mg
DL-isoleucine 0,02 mg
L-lysinehydrochloride 0,03 mg
DL-methionine 0,01 mg
DL-fenylalanine 0,03 mg
L-threonine 0,02 mg
DL-tryptofaan 0,01 mg
DL-valine 0,05 mg
thiaminehydrochloride 0,1 mg
riboflavinenatriumfosfaat 0,04 mg
nicotinamide 1,5 mg
panthothenylalcohol 0,05 mg
pyridoxinehydrochloride 0,1 mg
cyanocobalamine 0,05 mcg

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie en infusie.
Heldere, gele en endotoxine-vrije oplossing.

Indicatie(s)

  • primaire leverbeschadiging (acute hepatitis);
  • leverfunctiestoornissen, ten gevolge van acetonemie, bronchpneumonie, hepatogene dermatitis solaris, enteritis, mastitis, parasitaire ziekten, reticuloperitonitis traumatica, ontsteking of dislocatie van de lebmaag, vergiftiging, graviditeitstoxemie, Downer syndroom;
  • uitdroging t.g.v. langdurige diarree of braken;
  • uitputtingstoestanden na infectieziekten, bloedverlies en operaties;
  • verbranding;
  • shocktoestanden.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, kalf, paard, veulen, varken, big, hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toediening

Rund, kalf, varken, kleine hond en kat: intraveneus, intraperitoneaal;
Grote hond: intraveneus, intraperitoneaal, subcutaan;
Paard, veulen: intraveneus;
Big: intraperitoneaal.

Dosering

Per kg lichaamsgewicht per dag:
Rund, paard: 2 ml
Kalf, veulen, varken: 4 - 6 ml
Hond: 4 - 10 ml
Big, kat: 6 - 10 ml

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De infusie respectievelijk de injectievloeistof dient op lichaamstemperatuur te zijn. Tevens dienen injectie en infusie langzaam te geschieden.

Wachttermijn

Rund, kalf, paard, veulen, varken, big:

  • (Orgaan)vlees: 2 dagen.
  • Melk: 2 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Beschermen tegen licht.
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Enkel heldere oplossingen gebruiken.
Bij honden kan na toediening onrust optreden. Dit kan vermeden worden door langzame toediening.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of de lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 februari 2010

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4137

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 12 februari 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.