Arthroluxyl C | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ceva Sante Animale
Postbus 67
2670 AB NAALDWIJK

Arthroluxyl C

Aard van het middel

Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Arthroluxyl C

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Salix, D-glucosamine, rutine, harpagophytum, hepatropine, equisetum, taraxacum, magnesium, calcium, fosfor, ijzer, koper, zink, mangaan, kobalt, molybdeen.

Indicatie(s)

Ter ondersteuning van de conditie van het bewegingsapparaat en voor de opbouw van een gezond beenderstelsel bij jonge en volwassen honden.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Jonge honden, kleine rassen: 2 x daags 1/2 tablet, gedurende 1-3 maanden;
Jonge honden, grote rassen: 2 x daags 1 tablet, gedurende 1-3 maanden;
Volwassen honden, alle rassen: 2 x daags 1,5 tablet, gedurende 1-3 maanden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Rechtstreeks in de bek of vermengd met het voedsel toedienen.

Speciale waarschuwing(en)

Gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen zoals corticosteroïden, antibiotica en sommige pijnstillers kunnen het effect van Arthroluxyl C verminderen. Gebruik van kalktabletten samen met Arthroluxyl C wordt afgeraden. Het verdient aanbeveling om Artholuxyl C te combineren met een dieet met een sterk verlaagd suiker gehalte en minder eiwitten. Een dieet met extra mineralen is niet zinvol.

Houdbaarheidstermijn

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en op een donkere, droge plaats.

Verpakking

Doos met 3 blisters à 30 tabletten.

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.