Arthroluxyl senior | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ceva Sante Animale
Postbus 67
2670 AB NAALDWIJK

Aard van het middel

Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Arthroluxyl senior

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

D-glucosamine sulfaat, salix, harpagophytum, taraxacum, urtica, rutine, mangaan ascorbaat, magnesium, calcium, fosfor, ijzer, koper, zink, kobalt, molybdeen.

Indicatie(s)

Ter verbetering van de conditie van het bewegingsapparaat en het verminderen van de klachten van door artrose aangetaste gewrichten.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Honden tot 25 kg lichaamsgewicht
Startdosering: éénmaal daags 1 tablet;
Onderhoudsdosering: éénmaal daags ½ tablet.

Honden vanaf 25 kg lichaamsgewicht:
Startdosering: éénmaal daags 2 tabletten;
Onderhoudsdosering: éénmaal daags 1 tablet.

De startdosering moet tenminste één maand worden volgehouden, daarna kan men overgaan op de onderhoudsdosering. Deze laatste dosering nogmaals één maand volhouden, of langer als de klachten na stoppen recidiveren. Jaarlijks kan de Arthroluxyl kuur herhaald worden. Bij ernstige klachten van het bewegingsapparaat kan men er toe overgaan om de hond continue op de onderhoudsdosering te zetten. Ook bij langdurig gebruik is Arthroluxyl Senior een veilig preparaat.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Men kan de smakelijke tabletten rechtstreeks of samen met het voer toedienen. Het is verstandig de tabletten ’s morgens te geven gezien het actievere bestaan van een hond overdag ten opzichte van ’s nachts.

Speciale waarschuwing(en)

Ook in combinatie met geneesmiddelen is het gebruik van Arthroluxyl Senior zonder risico’s voor schadelijke bijwerkingen. Gelijktijdig gebruik van corticosteroïden gaat het effect van Arthroluxyl Senior tegen. Dit geldt eveneens voor antibiotica. Bij een kortdurende antibioticakuur kan men de toediening van Arthroluxyl Senior gelijktijdig voortzetten. Pijnstillers kunnen in sommige gevallen het effect van Arthroluxyl Senior enigszins doen verminderen. Gebruik van kalktabletten naast Arthroluxyl Senior doet het effect voor een groot deel teniet. Het verdient de aanbeveling om Arthroluxyl Senior te combineren met een dieet speciaal gericht op de oudere hond. Een dieet met extra mineralen is niet zinvol.

Houdbaarheidstermijn

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en op een donkere, droge plaats.

Verpakking

Doos met 3 blisters à 10 tabletten. Doos met 6 blisters à 10 tabletten.

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.