Biodyl | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial BV
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial SAS
4 Chemin du Calquet
31057 Toulouse
Frankrijk

BiodylAard van het middel

Mineralen, Spore-elementen, Vitamines

Benaming van het diergeneesmiddel

Biodyl.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen:
Cyanocobalamine 0,5 mg
Natriumseleniet 1,0 mg
Tetranatriumadenosinetrifosfaat 1,0 mg
Kaliumaspartaat 10,0 mg
Magnesiumaspartaat 15,0 mg

Indicatie(s)

Vitamine B12-, sporenelementen- en mineralengebrek.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paard, veulen, rund, kalf, lam, big, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

Paard, rund: 20 ml per dier per dag, om de 4-5 dagen;
Veulen, kalf: 5-10 ml per dier per dag, om de 4-5 dagen;
Lam, big, hond: 2-5 ml per dier per dag, om de 4-5 dagen;
Kat: 1 ml per dier per dag, om de 4-5 dagen.

Toedieningswijze

Paard, veulen, rund, kalf, varken, lam, big, hond: intramusculair;
Kat: subcutaan.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

(Orgaan)vlees: 0 dagen.
Hond en kat: niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Beschermen tegen licht.
Bewaren beneden 25 °C
Niet in de koelkast of vriezer bewaren
Beschermen tegen vorst.
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Het middel dient steriel te zijn.
Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
Natriumseleniet is het enige van de werkzame bestanddelen dat toxisch zou kunnen zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 augustus 2010

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 3121

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 augustus 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.