Catosal metabol | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer Animal Health GmbH

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Catosal metabolAard van het middel

Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Catosal metabol, oplossing voor injectie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Butafosfan 100 mg
Cyanocobalamine (vitamine B12) 50 μg

Hulpstoffen:
n-Butanol 30 mg

Indicatie(s)

Verzwakking door chronische of acute ziekten en stofwisselingsstoornissen.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en)

Rund, kalf, hond, kat en pelsdieren.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

Toedieningsweg:
Intramusculair bij rund en kalf.
Intramusculair of subcutaan bij hond, kat en pelsdieren.

Dosering:

Acute aandoeningen:

  • rund: 10-25 ml diergeneesmiddel per dier: overeenkomend met 1-2,5 g butafosfan en 0,5-1,25 mg cyanocobalamine;
  • kalf: 5-12 ml diergeneesmiddel per dier: overeenkomend met 0,5-1,2 g butafosfan en 0,25-0,6 mg cyanocobalamine;
  • hond: 0,25-5 ml diergeneesmiddel per dier: overeenkomend met 0,025-0,5 g butafosfan en 0,0125- 0,25 mg cyanocobalamine;
  • kat, pelsdieren: 0,25-2,5 ml diergeneesmiddel per dier: overeenkomend met 0,025-0,25 g butafosfan en 0,0125-0,125 mg cyanocobalamine.

De behandeling kan zo nodig herhaald worden.

Bij chronische aandoeningen: de helft van boven aangegeven doseringen toedienen. Zo nodig herhalen met tussenpozen van 1-2 weken.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttijd(e)

Rund, kalf: Vlees en slachtafval: nul dagen.
Melk: nul dagen.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na “EXP”. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 4 weken

Speciale waarschuwing(en)

Dracht en lactatie

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

26 mei 2020

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer: REG NL 116195

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.