Furosol 5% pro. Inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

A.S.T. Farma BV
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Furosol 5% pro. Inj.Aard van het middel

Diureticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Furosol 5% pro. Inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 ml Furosol 5% pro. Inj. bevat 50 mg furosemide

Doeldieren

Hond en kat.

Indicatie(s) voor gebruik met specificatie van de doeldieren

  • Ondersteunende therapie bij oedeemvorming.
  • Ter ondersteuning bij geforceerde diurese bij bepaalde vergiftigingen.
  • Ter verkrijging van urine voor diagnostische doeleinden.

Contra-indicatie(s)

  • Ernstige leverbeschadiging;
  • Nierfalen met anurie;
  • Hypokaliemie, hyponatriemie;
  • Toestanden van verminderd bloedvolume met of zonder begeleidende hypotonie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

De drinkwateropname dient gedurende de duur van de behandeling niet beperkt te worden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Mogelijke interacties met andere medicijnen zijn:
ototoxiciteit met aminoglycosiden, nefrotoxiciteit met cefalosporines, verhoogde toxiciteit van hartglycosiden en een verhoging van de plasmaspiegel van hartglycosiden.
De combinatie met sulfonamiden kan leiden tot sulfonamide-allergie.

Dosering en toedieningsweg(en)

2,5-5 mg furosemide per kg lichaamsgewicht per dag.
Dit komt overeen met 0,5-1,0 ml Dimazon per 10 kg lichaamsgewicht per dag.
Eventueel herhalen na 6-8 uur.
In ernstige of refractaire gevallen kan de dosering verdubbeld worden.

Toediening via intramusculaire of intraveneuze injectie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Doseringen hoger dan aanbevolen kunnen een tijdelijke doofheid veroorzaken. Cardiovasculaire bijwerkingen kunnen optreden na overdosering bij oudere en zwakkere dieren.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De combinatie van furosemide met digoxine leidt tot een gedaalde digoxine-uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine. De dosis van digoxine dient te worden verminderd.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden.
Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn

5 jaar.
Aangeprikte flacon: 2 weken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikt product of afvalmateriaal verwijderen via de gebruikelijke kanalen in overeenstemming met de nationale eisen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 juli 2010

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10009

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 juli 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.