Furosoral 40 mg | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nederland

Aard van het middel

Diureticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Furosoral, tablet 40 mg voor honden en katten

Furosemide

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per tablet: 40 mg furosemide.

Indicatie(s) voor gebruik met specificatie van de doeldieren

Oedeemvorming die niet op ontsteking berust, in weefsels, lichaamsholten, gewrichten, peesscheden en dergelijke, zoals:

 • hydropericard, hydrothorax, ascites
 • oedeem van preputium en scrotum
 • celebraal oedeem
 • long- en bronchiaal oedeem
 • oedemen ten gevolge van parasitaire aandoeningen
 • bij chronische nierfalen met oligurie
 • ledematen- en wondoedeem na ongevallen en operaties.

Contra-indicatie(s)

 • Ernstige leverbeschadiging.
 • Nierfalen met anurie.
 • Hypokaliëmie.
 • Hyponatriëmie.
 • Hypovolemie.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het  diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Oraal.
Hond en kat: 1 tablet per 8 kg (5 mg/kg lichaamsgewicht/dag).
In ernstige of refractaire gevallen kan de dosering verdubbeld worden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.

Speciale waarschuwingen

 • De drinkwateropname dient tijdens de duur van de behandeling niet te worden beperkt.
 • Mogelijke interacties met andere medicijnen zijn: ototoxiciteit met aminoglycosiden, nefrotoxiciteit met cefalosporines, verhoogde toxiciteit van hartglycosiden en een verhoging van de plasmaspiegel van hartglycosiden. De combinatie met sulfonamiden kan leiden tot sulfonamide allergie.
  Combinatie van furosemide en digoxine leidt tot een gedaalde digoxine uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine. De dosis digoxine dient te worden verminderd.
 • Doseringen hoger dan aanbevolen kunnen een tijdelijke doofheid veroorzaken. Cardiovasculaire bijwerkingen kunnen optreden na overdosering bij oudere en zwakkere dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 mei 2011

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Doos met 2/4/5/8/10/15/20/25 strips à 10 tabletten.

Registratienummer: REG NL 9539

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 9 mei 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.