Acederm Huidspray | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Ecuphar NV
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ecuphar NV
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
BelgiëACEDERM HuidsprayAard van het middel

Wondbehandeling, antiseptisch, epithelisatie-bevorderend.

Benaming van het diergeneesmiddel

Acederm Huidspray

Eigenschappen

ACEDERM© wondzalf en wondspray wordt gebruikt ter bevordering van wondgenezing bij runderen, schapen, paarden, honden en katten. De zalf/spray zorgt voor een mooie genezing van schaaf- en oppervlakkige wonden en afstoting van dood weefsel. Ook houdt ACEDERM© de wond soepel en bevordert het de nieuwvorming van huidweefsel. ACEDERM© zorgt ervoor dat het ontstaan van een litteken en littekenweefsel wordt voorkomen.

ACEDERM© bevat allantoïne, levertraan en perubalsem als werkzame stoffen. Door de combinatie wordt het vochtgehalte in de hoornlaag verhoogd en wordt de granulatie en de aansluitende epithelisatie van de huid genormaliseerd.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame stof: per gram spray:

  • allantoine 14 mg
  • perubalsem 80 mg
  • levertraanolie 300 mg

Indicatie(s)

Ter bevordering van de wondgenezing.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Runderen, schapen, paarden, honden en katten.

Dosering en toedieningsweg

Voor uitwendig gebruik.

Goed schudden voor gebruik.
Spray 2x daags op de wond.

Voor een optimale werking de wonden en directe omgeving reinigen met water en eventueel met een niet-irriterende vloeibare zeep alvorens te sprayen.

Wachttermijn

0 dagen.

Bewaring

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 5 jaar.
Spuitbus onder druk.
Tegen direct zonlicht beschermen en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
Het diergeneesmiddel uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale waarschuwing voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel wordt geleverd in een houder onder druk en is licht ontvlambaar.
Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.
Niet roken tijdens het gebruik van dit diergeneesmiddel.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en de lactatie.

Interacties

Geen gegevens beschikbaar.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Overdosering

Er is geen informatie beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2020

Overige informatie

Registratienummer:
ACEDERM spray: REG NL 5121

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 28 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.