ACEDERM | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Ecuphar NV
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ecuphar NV
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
BelgiëACEDERMAard van het middel

Wondbehandeling, antiseptisch, epithelisatie-bevorderend.

Benaming van het diergeneesmiddel

ACEDERM

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame stof: per gram spray:

  • allantoine 14 mg
  • perubalsem 80 mg
  • levertraanolie 300 mg

 

Werkzame stof: per gram zalf:

  • perubalsem 100 mg
  • allantoïne 20 mg
  • levertraan 400 mg

Indicatie(s)

Ter bevordering van de wondgenezing.

Eigenschappen

ACEDERM© wondzalf en wondspray wordt gebruikt ter bevordering van wondgenezing bij runderen, schapen, paarden, honden en katten. De zalf/spray zorgt voor een mooie genezing van schaaf- en oppervlakkige wonden en afstoting van dood weefsel. Ook houdt ACEDERM© de wond soepel en bevordert het de nieuwvorming van huidweefsel. ACEDERM© zorgt ervoor dat het ontstaan van een litteken en littekenweefsel wordt voorkomen.

ACEDERM© bevat allantoïne, levertraan en perubalsem als werkzame stoffen. Door de combinatie wordt het vochtgehalte in de hoornlaag verhoogd en wordt de granulatie en de aansluitende epithelisatie van de huid genormaliseerd.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Runderen, schapen, paarden, honden en katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toediening: uitwendig.

Zalf: Bij voorkeur wordt de zalf twee- tot driemaal daags, na het reinigen van het wondoppervlak, aangebracht op de wond. Indien gewenst kan de ingesmeerde wond met verbandmiddelen worden afgedekt. De zalf kan ook op oud littekenweefsel worden aangebracht.

Spray: Voor uitwendig gebruik. Goed schudden voor gebruik. Spray 2x daags op de wond. Voor een optimale werking de wonden en directe omgeving reinigen met water en eventueel met een niet-irriterende vloeibare zeep alvorens te sprayen.

Voor een optimale werking de wond en directe omgeving reinigen met water en eventueel met een niet-irriterende vloeibare zeep alvorens de zalf aan te brengen. Het verdient aanbeveling wondranden te scheren en purulente en losse necrotische delen te verwijderen vóór de behandeling.

Contra-indicaties

Geen.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

ACEDERM© Wondspray wordt geleverd in een houder onder druk en is licht ontvlambaar. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.
Niet roken tijdens het gebruik van dit diergeneesmiddel.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en de lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Overdosering

Er is geen informatie beschikbaar.

Wachttijd

0 dagen.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 5 jaar, indien niet boven de 25°C bewaard (niet in de koelkast bewaren of invriezen).

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

ACEDERM© Wondspray: spuitbus onder druk. Tegen direct zonlicht beschermen en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Het diergeneesmiddel uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 mei 2015

Overige informatie

Registratienummer:
ACEDERM spray: REG NL 5121
ACEDERM zalf: REG NL 5124

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 17 december 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld bij:

medpets - voor de gezondheid van uw dier!